Outdoor Light Design

Een op maat gemaakt lichtplan voor elk project

Van 2D naar 3D

Wij opereren op het snijvlak van de architect, de binnenhuisarchitect, de hoveniers en technische installatiebedrijven. Deze vakgebieden hebben allemaal wel iets met verlichting. Alleen opereren zij vaak op individualistisch niveau. Zie ons als schakel tussen de opdrachtgever en de hiervoor genoemde partijen.

Wij bekijken de plannen en ideeën van de verschillende partijen en baseren daarop ons advies en creatie. Zo ontwerpen we een passend lichtplan dat aansluit bij de gewenste ambiance én dat voldoet aan de huidige wet- en normregelgeving. En het beschikbare budget, de functie van de ruimte en het energieverbruik verliezen wij niet uit het oog.

Zo maken wij een unieke lichtbeleving

Bij het ontwerpen van een professioneel lichtplan is meer nodig: we kijken naar reflectiefactoren zoals de kleuren op de binnenruimtes, het soort meubels en hoe deze zijn gepositioneerd en niet te vergeten het binnenkomende daglicht. Voordat wij aan een ontwerp beginnen hebben wij eerst een lijstje met dit soort punten afgewerkt om later  in ons ontwerp te verwerken.

Eerste ontwerp

Als wij een goede inventarisatie hebben gemaakt van uw wensen en budget, is dat het uitgangspunt  voor ons ontwerp. Een ontwerp met alle posities, functies en berekeningen van de verlichtingsarmaturen.

En dit alles  in een 3D visualisatie waar u direct een idee krijgt welke sfeer het ontwerp oproept.

Een lichtberekening

Optioneel vullen wij het lichtplan aan met een uitgebreide lichtberekening, inclusief technische onderbouwing. Een lichtberekening geeft duidelijkheid in de lichtopbrengst van de geadviseerde armaturen. Als uit deze berekening het plan niet aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet, dan kunnen we het plan direct aanpassen. Een preventieve werking om problemen achteraf, na installatie van de verlichting te voorkomen.
Onze software rekent het lichtplan door en geeft aan of het plan voldoet aan de gestelde eisen en normen. Een lichtplan bestaat niet uit alleen uit cijfertjes die iets zeggen over de berekening van het licht of iets over de technische specificaties van de armaturen. Nee… De specifieke software voor de verlichtingsindustrie laat ook de verlichtingssterkte van de armaturen in het 3D-model zien. Zo krijg je een idee hoe de verschillende armaturen met zijn eigenschappen de binnen- en buitenruimtes verlicht. 

Hoe mooi is het om van tevoren te zien hoe een ruimte eruit komt te zien.. 

Een lichtplan met lichtberekening

Neem contact met mij op